Kinkomaan koulun laajennus

Taustatietoja

Kinkomaan uusi koulurakennus otettiin käyttöön vuonna 2016. Kylän suosio lapsiperheiden asuinalueena on kuitenkin saanut viime vuosien aikana koulun seinät pullistelemaan. Luokkatilat ovat käyneet auttamatta ahtaiksi nykyiselle liki kahden sadan oppilasmäärälle. Siksi koulurakennuksen kylkeen rakennetaan tyyliltään vanhaan osaan sopiva, betonielementti­rakenteinen, kolmessa kerroksessa si­jaitsevan laajennus.

Koulun uuteen osaan saadaan muun muassa uuden opetussuunnitelman mukaisia monikäyttöisiä ja muunneltavia oppimistiloja ja omatoimikirjasto. Koulun lisärakennus tulee alkuopetuksen käyttöön. Näin pienimmät oppilaat saadaan esikoululaisten lähelle, mikä mahdollistaa esi-ja alkuopetuksen joustavamman järjestämisen.


Aikataulu ja työvaiheet

  • Kinkomaan laajennus valmistuu syyskuun lopussa 2021 ja tilat otetaan käyttöön tammikuun alussa 2022 tilojen kuivettua kunnolla.
  • Urakoitsijat on valittu ja rakentaminen alkaa lokakuussa 2021. Työmaan valmistelevat työt aloitettiin viikolla 41 ja työmaa-alue aidattiin syyslomaviikolla 42.


       

  • Elementtirungon asennus alotetaan viikolla 50 (valmistuu tammikuun lopussa 2021). 


Urakoitsijat

Kinkomaan koulun laajennuksen urakoitsijat on valittu. Tarjouspyyntö rakennus-,sähkö-, lv- ja iva-urakasta ilmoitettiin julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAssa 18.6.2020. Ilmoituksessa pyydettiin urakoitsijoita tekemään osallistumishakemusrajoitetun menettelyn hankintaan osallistumisesta. Osallistumishakemuksessa oli määritelty tarjoajan kelpoisuuteen ja soveltuvuuteen liittyviä vaatimuksia. Korjausilmoituksella 14.7.2020 helpotettiin kelpoisuusehtoja hieman. Urakoitsijoiden valintaperusteena oli edullisin kokonaishinta.

Kunnanhallitus valitsi Kinkomaan koulun laajennuksen urakoitsijoiksi:

  • Rakennus-Kaseva Oy:n, (rakennusurakan hinta 1 540 000 euroa)
  • Jokiwatti Oy:n, (sähköurakan hinta 123 000 euroa)
  • JKL-Hana Oy:n, (putkiurakan hinta 76 400 euroa) ja
  • Bravida Finland Oy:n, (ilmanvaihtourakan hinta 120 000 euroa).  

Liikennejärjestelyt

Kinkomaan koulun laajennuksen myötä koululaiset ohjataan tulemaan kouluun Antinmutkan alkupään kautta. Turvallisuuden takaamiseksi työmaalle ja työmaaliikenteelle aidataan oma kulkuväylänsä Antinmutkan päädystä. Aidattu työmaa-alue käsittää Antinmutkan, koulun ja Uljaantien välisen kaistaleen ulottuen Antinmutkan ja Lukuhaara-tien päätyihin. Koululaisten ja muiden alueella liikkuvien tulee pysyä aidatun työmaa-alueen ulkopuolella. 

Muistetaan kaikki pukea ylle hämärän ja pimeän aikaan heijastimet!

Elementtirunkotöiden aikana (joulukuu 2020–tammikuu 2021) työmaaliikenne on normaalia raskaampaa autonosturin ja elementtirekkaliikenteen takia!

Kinkomaan koulun laajennuksen aikaisten liikennejärjestelyjen opaskartta. Asia on avattu tekstissä.