Kinkomaan vesijohtoverkoston 13.-14.12.2018 häiriötilanteen aiheuttajaksi on ilmennyt lipeän syöttöjärjestelmän laponestoventtiilin rikkoutuminen

21.12.2018 12:03

Kategoria: Vesilaitos tiedottaa

Kinkomaan vesijohtoveteen (alue Mäkipajanranta, Kinkoranta, Lyytintie, Antinmutka 6-8,18, Lundintie, Parantolantie Torpantie, Rikuntie, Nikontie, Oksakuja, Kinkorinne, Uljaantie, Lukuhaara, Tuomipuro, Sirkantie, Kertuntie, Ahvenlammentie, Purotie, Lauttamuksentie, Liikekuja, Tanhukuja, Uunitie, Ritarintie, Mäntykuja, Keskuskuja, Puronotko) pääsi laatuvaatimuksen ylittävä pitoisuus lipeää torstaina 13.12.2018. Häiriö aiheutti osalle käyttäjistä iho-oireita ja pahoinvointia.

Häiriötilannealueen vesijohtoveteen asetettiin käyttörajoite. Käyttörajoite poistettiin perjantaina 14.12.2018 aamupäivällä ja kiinteistöjä kehotettiin juoksuttamaan vettä. Veden riittävyyden turvaamiseksi häiriöalueelle johdettiin Jyväskylän Energia Oy:n talousvettä. Jyväskylän Energia Oy:n veden jakelua alueelle jatketaan toistaiseksi.

Häiriötilannealueen ulkopuoliselle Kinkomaan vedenjakelualueelle on normaalistikin johdettu Jyväskylän Energia Oy:n verkostovettä.

Pohjaveteen lisätään käsittelylaitoksella lipeää veden pH-arvon nostamiseksi. Alkaloinnilla vähennetään luonnostaan happaman veden syövyttävyyttä eli putkistoa ja sen osia suojataan korroosiolta.

Tähän mennessä tehtyjen selvitysten perusteella häiriötilanteen aiheuttajaksi on ilmennyt lipeän syöttöjärjestelmän laponestoventtiilin rikkoutuminen. Lisäksi edelleen selvitetään lipeän syötön automaattisen valvonnan vikatilaosuutta.

Vesilaitos tiedottaa kunnan internet-sivuilla erikseen, kun siirrytään takaisin oman veden käyttöön.

Lisätietoa antaa tekninen johtaja Minna Länsisalmi, puh. 014 659 651.