Kinkoriutantien asemakaavan muutos ja laajennus ehdotus nähtäville

24.06.2021 08:00

Kategoria: Kuulutukset

Kinkoriutantien asemakaava muutos ja laajennus ehdotus on virallisesti nähtävillä Muuramen kirjastossa asiakaspalveluaikoina (os. Virastotie 8) 24.6.–20.8.2021 välisenä aikana.

Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaalla ja koskee kortteleita 68, 70 ja 72 sekä niihin liittyviä lähivirkistys- ja katualueita Rinnetie, Martinnorontie ja Kinkoriutantie sekä maantietä Kinkomaantie.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus esittää kirjallinen muistutus ennen nähtävänä olon päättymistä osoitteella Kunnanhallitus, PL 1, 40951 Muurame.

Lisätietoa kaavaehdotuksesta osoitteesta www.muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat sekä kaavoitusarkkitehti, puh. 040 566 3101 tai kehittämisjohtaja, puh. 044 704 628. (Elinvoiman ja kestävän kasvun osasto on suljettuna 5.–23.7.)

Muuramessa 24. kesäkuuta 2021

MUURAMEN KUNTA
Kunnanhallitus