Kinkoriutantien asemakaavan muutos ja laajennus luonnoksena nähtävillä

29.04.2021 08:00

Kategoria: Kuulutukset

Muuramen kunta ilmoittaa Kinkoriutantien asemakaavan muutos ja laajennusluonnoksen nähtävillä olosta. Kaavamuutos koskee kortteleita 68, 70 ja 72 sekä niihin liittyviä lähivirkistys- ja katualueita Rinnetie, Martinnorontie ja Kinkoriutantie sekä maantietä Kinkomaantie.

Asemakaavaluonnos on nähtävillä virastotalon aulassa (os. Virastotie 8) ma-pe klo 9–16 ajalla 29.4.-12.5.2021.

Lisätietoa kaavaluonnoksesta osoitteesta www.muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat sekä kehittämisjohtaja, puh. 044 704 628.

Kaavahankkeesta voi nähtävillä olon aikana esittää kirjallisen mieli-piteen, joka tulee osoittaa elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle, PL 1, 40951 Muurame tai sähköpostilla info@muurame.fi

Muuramessa 29. huhtikuuta 2021

MUURAMEN KUNTA
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta