Kinkoriutantien asemakaavan muutos vireille

28.11.2019 08:00

Kategoria: Kuulutukset

Muuramen kunta ilmoittaa Kinkoriutantien asemakaavan muutoksen vireille tulosta. Suunnittelualue sijaitsee Kinkomaalla Kinkoriutantien alueella.

Työn alussa on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain MRL 63 §: n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS on virka-aikana julkisesti nähtävillä Muuramen kunnanvirastossa elinvoiman ja kestävän kasvun osastolla (os. Virastotie 8) 28.11.–11.12.2019.

Aineistoihin voi tutustua myös kaavoituksen sivulla
https://www.muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat

Lisätietoja asiasta antaa kaavoitusarkkitehti Marja Jukkala puh. 014 659 661, marja.jukkala@muurame.fi

Kaavahankkeesta voi nähtävillä olon aikana esittää kirjallisen mielipiteen, joka tulee osoittaa elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle, PL 1, 40951 Muurame.            

Muuramessa 28. marraskuuta 2019
MUURAMEN KUNTA
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta