Kuljetuspalvelut

Esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille kuntalaisille soveltuva liikkuminen. Muuramen kunnan monipalveluliikenne on avoin matkustusmuoto kaikille kuljetuksen tarvitsijoille. Palveluliikenne kulkee Muuramen kunnan alueella eri reitteihin ja aikatauluihin perustuen. Kuljetusten aikataulut ja reitit ajalle 23.8.2021-3.6.2022. Aikataulu on julkaistu myös Muuramelaisen numerossa 12, 26.8.2021.

Kuljetuspalvelua voidaan hakemuksesta myöntää vammaispalvelulain (VPL) tai sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisena palveluna. Avaa tulostettava hakemuslomake.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun on oikeutettu vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalvelujen avulla järjestetään vaikeavammaisen henkilön tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset, kuten työssä käyminen, opiskelu, asiointi, yhteiskunnallisen osallistuminen ja virkistys. Kuljetuspalvelua ei saa käyttää sairaanhoito- tai kuntoutusmatkoilla, jotka ovat Kelan tai vakuutusyhtiön korvattavia, poikkeuksena koronarokotukseen matkustaminen, mihin ei saa Kelataksia.

Lisätietoja vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta antaa vammaispalvelun ohjaaja, p. 040 564 8900.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukainen tarveharkintaan perustuva kuljetuspalvelu voidaan myöntää, jos henkilöllä on ikääntymisen ja sairauksien vuoksi liikkumisvaikeuksia ja hän on kyvytön käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä tai monipalveluliikennettä.

Lisätietoja sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta antaa vanhuspalveluiden koordinaattori, p. 040 705 0671. 

Sirpa Lahtinen
Vanhuspalveluiden koordinaattori
040 705 0671
sirpa.lahtinen@muurame.fi
Marjut Tapiola-Harju
Vammaispalvelun ohjaaja
040 564 8900
marjut.tapiola-harju@muurame.fi