Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa hyväksytty

29.01.2019 05:00

Kategoria: Kuulutukset

Jyväskylän seudun jätelautakunta hyväksyi 24.1.2019 pidetyssä kokouksessa kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksan (TSV-jätetaksa). Taksa tulee voimaan 1.2.2019 ja sitä sovelletaan Jyväskylässä ja Muuramessa. Kunnalla on toissijainen velvollisuus järjestää muun kuin jätelain 32 §:ssä tarkoitetun jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään.

TSV-jätetaksa-asiakirja on nähtävillä 28.2.2019 saakka Jyväskylän ja Muuramen virallisilla ilmoitustauluilla ja jätelautakunnan internetsivuilla osoitteessa jyvaskylanseutu.fi/jate/kuulutukset. Päätökseen saa hakea muutosta jätelain 137 §:n mukaan valittamalla kirjallisesti 28.2.2019 mennessä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (osoite Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA) siten kuin kuntalaissa säädetään.

Lisätietoja: jätehuoltosuunnittelijat Johanna Ahonen, p. 014 266 8793, tai Sirpa Kovanen, p. 014 266 5153, tai jatelautakunta@jkl.fi.

Jyväskylän seudun jätelautakunta

TSV-jätetaksa 2019