Kuntoutus

Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksessa avosairaanhoidon toimintaan kuuluu kuntoutusyksikkö, jossa toimii kolme fysioterapeuttia, puheterapeutti ja toimintaterapeutti.

Apuvälinepalvelun palvelunumero 014 659 331, soittoaika ma-pe klo 8-9 ja palveluajat ma klo 9-10, ke klo 15-16 ja pe klo 13-14.
Fysioterapian palvelunumero/ajanvaraus 014 659 331, soittoaika ma-pe klo 8-9.
Puheterapian palvelunumero 014 659 349, soittoaika ma klo 12-13.
Toimintaterapian palvelunumero 014 659 350, soittoaika ma klo 12-13.

Fysioterapeutille on ns. suoravastaanottotoiminta, jossa akuutteja niska- ja selkäkipupotilaita ohjataan suoraan fysioterapeutille lääkärin vastaanoton sijaan. Näin voidaan akuutti hoito, mahdollisesti lyhyt sairausloma ja omahoidon ohjaus antaa kaikki samalla käynnillä.

Fysioterapeutin suoravastaanottoajalle potilaat ohjataan avosairaanhoidon ajanvarausnumerosta, toimintaterapeutille potilaat ohjataan muiden terveydenhuollon ammattilaisten lähetteellä.

Kaikki muuramelaisten apuvälinepalvelut ja hoitotarvikejakelu tuotetaan omassa terveyskeskuksessa. Hoitotarvikkeiden kotijakelu jatkuu, mikäli kotijakelu on edelleen tarpeellinen siitä huolimatta, että palvelupiste on nyt omassa kunnassa lähempänä.

PUHETERAPIA

Puheterapiaan tullaan neuvolan, lääkärin tai päivähoidon lähetteellä. Puheterapeutti ottaa yhteyttä asiakkaaseen lähetteen saavuttua. Puheterapiaan voi tulla myös ilman lähetettä ottamalla itse yhteyttä puheterapeuttiin maanantaisin klo 12–13, puh (014) 659 349. Puheterapian palvelut ovat maksuttomia.

Puheterapian tavoitteena on kommunikaatiohäiriöiden ehkäisy ja niiden riittävän varhainen toteaminen, kuntouttaminen sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohjaaminen. Puheterapia perustuu asiakkaan, perheen ja terapeutin väliseen yhteistyöhön. Kotona tehtävät harjoitukset ovat olennainen osa puheterapiaa. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään muiden asiakasta hoitavien työntekijöiden, esimerkiksi varhaiskasvatuksen henkilökunnan, lääkärin, psykologin ja toiminta- tai fysioterapeutin, kanssa.

Puheterapian tarkoituksena on poistaa, lieventää ja ehkäistä kommunikaatiohäiriöitä ja niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kehityksen ongelmia sekä suun alueen lihaksiston motorisia toimintahäiriöitä. Häiriöitä voi olla kielen, puheen, äänen, syömisen ja nielemisen, kuulon, lukemisen ja/tai kirjoittamisen alueella. Terapia perustuu yksilölliseen tutkimukseen ja yhdessä asiakkaan tai lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa laadittuun kuntoutussuunnitelmaan, ja siihen kuuluu myös asiakkaan lähiympäristön ja perheen ohjaus.

TOIMINTATERAPIA

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita asiakas tarvitsee arjen toiminnoissaan. Toimintaterapiaa toteutetaan lapsille ja aikuisille.

Lasten toimintaterapia
Toimintaterapiassa tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä. Lasten toimintaterapia painottuu arviointiin ja yksilötoimintaterapiaan sekä perheen ja muun lähiympäristön ohjaukseen. Toimintaterapia-arvioinnissa kartoitetaan lapsen valmiuksia kehityksen eri osa-alueilla, kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja voimavaroja. Lapsen ympäristön aikuisilta saatu tieto täydentää arviointia.

Aloite toimintaterapeutin arviointiin tulee tavallisimmin neuvolasta, varhaiskasvatuksesta, koulusta tai muilta erityistyöntekijöiltä. Vanhemmat voivat myös itse ottaa yhteyttä toimintaterapeuttiin. Puhelinaika maanantaisin klo 12 – 13, puh. (014) 659 350.

Pääsääntöisesti soitamme asiakkaalle saapuneiden lähetteiden tulojärjestyksessä. Toimintaterapia palvelut ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille.

Aikuisten toimintaterapia
Aikuisten toimintaterapia painottuu neurologisiin asiakkaisiin. Toimintaterapiassa harjoitellaan mm. päivittäisiä toimintoja, käden motoriikkaa ja kognitiivisia valmiuksia. Toimintaterapia voi toteutua osasto-, koti- ja/tai vastaanottokäynteinä.

Lisäksi toimintaterapiassa toteutetaan pienapuvälinetarpeen arviointia ja ohjausta, kun yläraajan toimintakyky on heikentynyt esim. nivelreuman tai aivoverenkiertohäiriön seurauksena.

Aikuiset ohjautuvat toimintaterapiaan lääkärin, puheterapeutin tai fysioterapeutin lähetteellä. Pääsääntöisesti otamme yhteyttä asiakkaaseen tai tarvittaessa asiakas voi myös itse olla yhteydessä toimintaterapeuttiin. Puhelinaika maanantaisin klo 12 – 13, puh. (014) 659 350.

Yli 18-vuotiaiden toimintaterapiakäynti on maksullinen; 11,40 €/vastaanottokäynti ja 12,00 €/kotikäynti. Apuvälinekäynti on maksuton. Toimintaterapia kuuluu maksukaton piiriin. Käyntiosoite: Muuramen terveysasema, Virastotie 10 (vastaanotto neuvolan tiloissa)

Muuramen terveyskeskus, Virastotie 10, 40950 Muurame

Apuvälinepalvelun palvelunumero 014 659 331, soittoaika ma-pe klo 8-9 ja palveluajat ma klo 9-10, ke klo 15-16 ja pe klo 13-14.
Fysioterapian palvelunumero/ajanvaraus 014 659 331, soittoaika ma-pe klo 8-9.
Puheterapian palvelunumero 014 659 349, soittoaika ma klo 12-13.
Toimintaterapian palvelunumero 014 659 350, soittoaika ma klo 12-13.