Kuulutus kaavojen hyväksymisestä

22.06.2022 10:12

Kategoria: Kuulutukset

Muuramen kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 20.6.2022 (§30) Kaijalantien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen sekä Sääkslehdon asemakaavan muutoksen (§31) MRL 52 §:n mukaisesti. 

Edellä mainittujen kaavojen hyväksymispäätökset (pöytäkirjanote) ovat saatavissa Muuramen kunnanvirastosta. Muutosta hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Kunnanhallitus