Kuulutus: asemakaavoja hyväksytty valtuustossa

23.09.2022 09:28

Kategoria: Kuulutukset

Muuramen valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 19.9.2022 Pappilan asemakaavamuutoksen (§ 49) ja Paloaseman asemakaavan (§ 50) MRL 52 §: n mukaisesti.

Edellä mainittujen kaavojen hyväksymispäätökset (pöytäkirjaote) ovat saatavissa Muuramen kunnanvirastosta. Muutosta hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

KUNNANHALLITUS