Valitse sivu

Muuramen kunnassa toimitetaan eduskuntavaalit sunnuntaina 2. huhtikuuta 2023. Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä kello 09.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka. Perustuslain (731/1999) mukaan eduskunta on yksikamarinen ja siihen kuuluu 200 kansanedustajaa, jotka valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla.

Muuramen kunta on jaettu kolmeen äänestysalueeseen. Äänestysalueet ja niiden äänestyspaikat ovat:

Muuramen pohjoinen äänestysalue Muuramen kulttuurikeskuksessa (Nisulantie 1),

Muuramen eteläinen äänestysalue Muuramen kulttuurikeskuksessa (Nisulantie 1),

Kinkomaan äänestysalue Kinkomaan koululla (Purotie 2).

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänioikeutettuja vaalissa ovat kaikki Suomen kansalaiset, jotka viimeistään vaalipäivänä (2.4.2023) täyttävät 18 vuotta. Digi- ja väestötietovirasto laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle äänioikeusilmoituksen (ilmoituskortin) ja lähettää sen viimeistään 9.3.2023 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi.fi Viestit –palvelun, äänioikeusilmoitus lähetetään ainoastaan sähköisesti. Mahdolliset äänioikeutta koskevat oikaisuvaatimukset tulee tehdä Digi- ja viestintävirastolle viimeistään 17.3.2023 klo 16.00mennessä.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys järjestetään Muuramen kunnanviraston valtuustosalissa (Virastotie 8, puh. 014-659 611). Ennakkoäänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään.

Äänestysajat ovat:

22.3.2023 kello 9-18

23.3.2023 kello 9-18

24.3.2023 kello 9-18

25.3.2023 kello 10-14

26.3.2023 kello 10-14

27.3.2023 kello 9-18

28.3.2023 kello 9-18

Ennakkoäänestysajoista ja ennakkoäänestyksen tarkemmista järjestelyistä kunnan alueella olevissa laitoksissa tiedottaa kunnan keskusvaalilautakunta erikseen ennakkoäänestys-paikoissa julkipantavin kuulutuksin ja tarvittaessa muulla sopivalla tavalla.

KOTIÄÄNESTYS

Kotiäänestys on mahdollista henkilölle, jonka kyky vamman tai muun sairauden vuoksi on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia äänestyspaikalle. Ilmoitus halukkuudesta kotiäänestykseen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti

(Virastotie 8, 40950 Muurame) tai puhelimitse (puh. 040 – 543 1309) viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16 mennessä.

Lisätietoja vaaleista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Riitta Sokka, s-posti: riitta.sokka@muurame.fi, puh. 040 – 543 1309.

Muuramen keskusvaalilautakunta
Muuramessa 1.2.2023