Kuulutus Härkövuori

28.02.2019 08:00

Kategoria: Kuulutukset

Ympäristölupahakemus

Hakija: NCC Industry Oy

Toiminta: toiminta-ajan ja vuosittaisen tuotantomäärän muutos kallion louhintaan, murskaukseen, tuotteiden kuljettamiseen

Toimipaikka: Muuramen kunta, Niittyaho, Härkövuori, Kankaanperäntie 170, tila Kiila, RNo 500-402-7-864   

Hakemus on nähtävillä: Muuramen kunnassa, ympäristöpäällikön työhuoneessa, Virastotie 8, 40950 Muurame. Hakemus on nähtävillä myös internetissä www.muurame.fi/kuulutukset.

Kuulutusaika: vähintään 30 päivää

Muistutukset ja mielipiteet: Muuramen kunta, Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta, PL 1, 40951 Muurame, kirjallisena ennen kuulutusajan päättymistä  

Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 014 659 645

Päiväys: Muurame 28.2.2019

Muuramen kunta

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

Aineisto: lähetekirje, Ympäristölupahakemus liite 1, liite 2, liite 3, liite 4,