Kuulutus ja päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Koy Kinkomaan Vitapolis

16.06.2020 08:00

Kategoria: Kuulutukset

KUULUTUS

Päätös

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 15.6.2020 antamallaan päätöksellä hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen ilmoituksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Puhdistettava kohde, KOY Kinkomaan Vitapolis sijaitsee Muuramen kunnassa, Kinkomaan
kaupunginosassakiinteistön 500-402-1-56 (Keski-Suomen parantola) keskiosissa, osoitteessa Mäkipajanranta 12, 40930 Kinkomaa. Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis.

Kuulutus sekä kuulutettava päätös ovat kuulutusaikana 15.6. – 22.7.2020 yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla (https://www.ely-keskus.fi/ > Keski-Suomi > Ajankohtaista > Kuulutukset).

Ilmoituspäätöksen kuulutus 

Ilmoituspäätös