Kuulutus: Kinkoriutantien asemakaavan muutos ja laajennus lainvoimainen

13.01.2022 08:00

Kategoria: Kuulutukset

Muuramen valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 15.11.2021 § 116 asemakaavan Kinkoriutantien asemakaavan muutos ja laajennus.
Päätöksestä ei ole valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Näin ollen Kinkoriutantien asemakaavan muutos ja laajennus tulee lainvoimaiseksi tällä kuulutuksella.

Muuramessa 13.1.2022
KUNNANHALLITUS