KUULUTUS MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA

01.11.2018 08:00

Kategoria: Kuulutukset

NCC Industry Oy hakee maa-aineslupaa kalliokiviaineksen ottamiseen Muuramen Niittyahon Karismäkeen, Mäkijärventielle. Kyseessä on sama alue, jolle on myönnetty määräaikainen maa-aineslupa 2007. Ottoaluetta pienennetään oleellisesti.

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, varataan tilaisuus tehdä kirjallisesti muistutuksia hakemuksen johdosta 3.12.2018 mennessä elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle (PL 1, Virastotie 8, 40951 Muurame).

Hakemus on nähtävillä Muuramen kunnan elinvoiman ja kestävän kasvun osastolla. Osa hakemuksesta on nähtävänä myös tietoverkossa, www.muurame.fi/kuulutukset. Lisätietoja ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 014 659 645.

Maa-aineslupahakemus: Karismäki 

Muurame 1.11.2018

Muuramen kunnan elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta