Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta

31.10.2019 08:00

Kategoria: Kuulutukset

Aaro Myllyntauksen perikunta hakee maa-aineslain mukaista lupaa soran ja hiekan ottamiseen Muuramen Isolahteen, Nätkelmäntielle.

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävillä Muuramen kunnan Elinvoiman ja kestävän kasvun osastolla ja tietoverkossa, www.muurame.fi/kuulutukset 31.10. - 1.12.2019 välisenä aikana osoitteessa Virastotie 8.

Niille joiden oikeudetta tai etua asia saattaa koskea, varataan tilaisuus tehdä kirjallisesti muistutuksia hakemuksen johdosta 1.12.2019 mennessä elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle (PL 1, Virastotie 8, 40951 Muurame).

Lisätietoja ympäristöpäällikö Kari Saari, p. 014 659 645

Liite 1 lupahakemus

Liite 2 leikkaukset

Liite 3 lopputilanne

Liite 4 kaivaussuunnitelma