Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta

31.10.2019 08:00

Kategoria: Kuulutukset

YIT Teollisuus Oy hakee maa-aineslain mukaista lupaa soran ja hiekan ottamiseen Muuramen Syrjälän, Koivuahontielle.

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävillä Muuramen kunnan Elinvoiman ja kestävän kasvun osastolla ja tietoverkossa, www.muurame.fi/kuulutukset 31.10. - 1.12.2019 välisenä aikana osoitteessa Virastotie 8, 40950 Muurame

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, varataan tilaisuus tehdä kirjallisesti muistutuksia hakemuksen johdosta 1.12.2019 mennessä Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle (PL 1, Virastotie 8, 40951 Muurame

Lisätietoja ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 014 659 645

Liite aloituslupahakemus

Liite hakemus Teollisuus

Liite ottamissuunnitelma Muurame Soramäki

Liite 1 suunnitelma nykytilanne

Liite 2 suunnitelma lopputilanne

Liite 3 leikkaukset

Liite 4 karttaote