KUULUTUS MAISEMATYÖLUPAHAKEMUKSESTA

14.02.2019 08:00

Kategoria: Kuulutukset

Muuramen kunnalla on vireillä MRL 123 § 1 mukainen maisematyölupahakemus koskien puistometsäalueen harvennusta Paavalinvuoressa.

Toimenpide

Paavalinvuoren puistometsäaluetta harvennetaan kohdista, joissa harvennus on tarpeen. Tavoite on, että kasvamaan jäävissä puissa olisi mahdollisimman paljon katajia, mäntyjä ja pihlajia. Hakkuu ajoittuu lopputalveen ja alkukevääseen.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Muuramen kunnan teknisessä toimistossa 14.2. - 21.2.2019 välisnenä aikana osoitteessa Virastotie 8 Aineisto: maisematyölupahakemus

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea varataan MRA 65 § mom. 2 mukaan tilaisuus tehdä kirjallisesti muistutus hakemuksen johdosta.

Mahdollisest muistutukset tulee toimittaa viimeistään 21.2.2019 mennessä Muuramen kunnalle, PL 1, 40951 MUURAME.

Kuulutusaika 14. - 21.2.2019

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta