Kuulutus maisematyölupahakemuksesta Kinkomaalla Keski-Suomen parantolan alueella

03.06.2021 08:00

Kategoria: Kuulutukset

 KUULUTUS MAISEMATYÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

 

Muuramen kunnan rakennusvalvontaan on jätetty vireille MRL 128 §:n mukainen maisematyölupahakemus kiinteistölle 500- 402-1-56. Noin 14ha alue sijaitsee Kinkomaalla Keski-Suomen parantolan alueella.

 

Toimenpide

Harvennushakkuu, jossa väljennetään etupäässä mäntyvaltaista puustoa. Harvennus kohdistuu etenkin vikaantuneisiin ja rakennuksia haittaaviin runkoihin sekä esim. tervasroson saastuttamiin puihin.

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Muuramen kunnan rakennusvalvonnassa osoitteessa Virastotie 8 Muurame ja nettisivuilla www.Muurame.fi etusivu kohdassa kuulutukset 3.6 – 17.6.2021 välisenä aikana.

 

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea varataan MRA 65 § mom. 2 mukaan tilaisuus tehdä kirjallisesti muistutus hakemusten johdosta.

 

Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään 17.6.2021 mennessä Muuramen kunnalle, PL 1, 40951 Muurame.

 

Kuulutusaika 3.6 – 17.6.2021

 

 

Muuramen rakennusvalvonta

 

 

Maisematyölupahakemus liitteineen