Kuulutus maisematyölupahakemuksesta Kinkomaalla Parantolan ja kasvitarhan alueella

03.06.2021 08:00

Kategoria: Kuulutukset

 KUULUTUS MAISEMATYÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

 

Muuramen kunnan rakennusvalvontaan on jätetty vireille MRL 128 §:n mukainen maisematyölupahakemus kiinteistölle 500- 402-1-127. Noin 2ha alue sijaitsee Kinkomaalla Parantolan ja kasvitarhan alueella.

 

Toimenpide

Lievä harvennushakkuu, jossa poistetaan etupäässä vikaantuneita ja vanhentuneita runkoja sekä vanha kuusiaita, huomioiden liito-oraville jätettävä liikkumiskäytävä Kangaslammen itärantaan.

 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Muuramen kunnan rakennusvalvonnassa osoitteessa Virastotie 8 Muurame ja nettisivuilla www.Muurame.fi etusivu kohdassa kuulutukset 3.6 – 17.6.2021 välisenä aikana.

 

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea varataan MRA 65 § mom. 2 mukaan tilaisuus tehdä kirjallisesti muistutus hakemusten johdosta.

 

Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään 17.6.2021 mennessä Muuramen kunnalle, PL 1, 40951 Muurame.

 

Kuulutusaika 3.6 – 17.6.2021

 

 

Muuramen rakennusvalvonta

 

 

Maisematyölupahakemus liitteineen