Kuulutus: Paloaseman asemakaava vireille ja Kaijalantien asemakaavan muutos ja laajennus luonnoksena nähtäville

13.01.2022 08:00

Kategoria: Kuulutukset

Muuramen kunta ilmoittaa Paloaseman asemakaavan vireille tulosta ja Kaijalantien asemakaavan muutos ja laajennusluonnoksen nähtävillä olosta.

  1. Paloaseman asemakaava. Suunnittelualue sijoittuu keskustan länsipuolelle, Sillanniityn asemakaava‐alueen välittömään läheisyyteen. Alueelle on tavoitteena sijoittaa paloasema.

  2. Kaijalantien asemakaavan muutos ja laajennus. Suunnittelualue sijaitsee keskustassa Kinkovuorentien varrella, rajautuen Kotirannan asuntoalueeseen. Suunnittelualue on saavutettavissa Kaijalantien sekä Paavalinvuorentien kautta.

Asemakaava-aineistot ovat julkisesti nähtävillä Muuramen kirjastossa asiakaspalveluaikoina (os. Virastotie 8) 13.1.–26.2.2022 välisenä aikana.

Kaavahankkeista voi nähtävillä olon aikana esittää kirjallisen mielipiteen, jotka tulee osoittaa elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle, PL 1, 40951 Muurame tai info@muurame.fi

Lisätietoa kaavoista saa osoitteesta www.muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat sekä kaavoitusarkkitehti, puh. 040 566 3101 ja kehittämisjohtaja, puh. 044 704 628.

Muuramessa 13. tammikuuta 2022

MUURAMEN KUNTA
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta