Valitse sivu

Valtuuston vuodelle 2024 myöntämästä määrärahasta jaettavat yksityisteiden kunnossapitoavustukset jaetaan ilman erillistä hakumenettelyä viimevuotisten perusteiden mukaisesti lukuun ottamatta niitä yksityisteitä, joiden arviointiperusteet ovat oleellisesti muuttuneet.

Mikäli hakemus on tarpeen, se toimitetaan liitteineen Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle osoitteella Muuramen kunta, PL 1 (Virastotie 8), 40951 Muurame tai sähköpostilla osoitteeseen ilkka.lautamaki@muurame.fi, viimeistään perjantaina 5.4.2024 klo 15.00.

Hakemukseen liitetään käyttötilityslomake, jossa selvitetään vuoden 2023 aikana tehdyt työt tilitietoineen, sekä kuluvan vuoden 2024 kunnossapitoarvio. Hakemuslomakkeita ja lisätietoa avustuksien saamiseksi saa osoitteesta www.muurame.fi/yksityistiet.

Lisätietoja asiasta antaa katupäällikkö Jouko Kauppinen, puh. 0400 643732, jouko.kauppinen@muurame.fi

Muuramessa 28. päivänä helmikuuta 2024

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

Hakemuslomake (pdf)