Jätetaksa ja TSV-jätetaksa luonnokset vuodelle 2020

24.09.2019 14:58

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus
24.9.2019 D/2613/02.05.00.02/2019
D/2614/02.05.00.02/2019

Jätetaksa ja TSV-jätetaksa luonnokset vuodelle 2020

Jyväskylän seudun jätelautakunnan valmistelussa on jätetaksa ja TSV-jätetaksa. Jätetaksaluonnos sisältää kiinteistöittäisen jätehuollon maksut Jyväskylän kaupungissa sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kunnissa sekä Mustankorkea Oy:n lajittelupihan vastaanottoohinnat. TSV-jätetaksaluonnos sisältää kunnan toissijaisen vastuun perusteella tarjottavien jätehuoltopalveluiden maksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

Jätetaksassa määrätään julkisoikeudellisten jätemaksujen perusteet kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluville jätteille, kuten asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyviin jätteisiin (poislukien sako- ja umpikaivolietteet). TSV-jätetaksassa määrätään julkisoikeudellisten jätemaksujen perusteet kunnan toissijaisella järjestämisvastuulle kuuluville jätteille.

Taksaluonnokset ovat yleisesti nähtävillä 24.9.–24.10.2019 osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja jätelautakunnan internetsivuilla http://jyvaskylanseutu.fi/jate/kuulutukset

Kuntalaisilla ja niillä, joiden oloihin asialla on huomattava vaikutus, on mahdollisuus esittää asiaa koskien mielipiteitä kirjallisesti 24.10.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@jyvaskyla.fi tai Jyväskylän kaupunki, Kirjaamo, PL 193, 40101 Jyväskylä

Lisätietoa: Kari Ström puh, 014 266 5139
Jyväskylän seudun jätelautakunta