Liikunta-avustukset ja stipendit

Liikunta-avustuksilla luodaan edellytyksiä liikunta- ja urheilutoiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan. Liikunta-avustusten jakoperiaatteissa otetaan huomioon Muuramen kunnan yleiset avustusperiaatteet (Kh 20.11.2017).

Yleisavustusta myönnetään muuramelaisille rekisteröidyille liikuntaseuroille, jotka kuuluvat jäsenenä valtakunnalliseen liikuntajärjestöön tai lajiliittoon ja seuran sääntöjenmukainen toiminta on pääasiassa liikuntaa.
Kohdeavustusta voidaan myöntää myös asukasyhdistyksille, järjestöille ja vapaille ryhmille liikuntapalveluiden periaatteiden mukaiseen liikuntatoiminnan tukemiseen kunnan strategian mukaisesti.
Urheilijastipendiä ja tunnustuspalkintoja myönnetään erillisen urheilijastipendisäännön mukaisesti. 
Avustukset ovat aina harkinnanvaraisia. Anomuksen tekee urheiluseura.

Avustuspäätökset julkaistaan kaksi kertaa vuodessa toukokuussa ja joulukuussa kunnan nettisivuilla www.muurame.fi ja tiedotuslehti Muuramelaisessa.

Hakuajat

Yleisavustukset haetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Hakemukset laaditaan sähköiselle avustuslomakkeelle www.seuraverkko.fi
Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden. Hakemukset laaditaan liikuntapalveluiden hakemuslomakkeelle ja toimitetaan liikuntajohtajalle, os. Liikuntapalvelut, PL 1, 40951 Muurame.
Urheilijastipendit ja tunnustuspalkinnot haetaan urheilijastipendisäännön mukaisesti vuosittain 8.1. mennessä. Hakemukset toimitetaan liikuntajohtajalle, os. Liikuntapalvelut, PL 1, 40951 Muurame.

Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille.

Hannele Alanärä
Liikuntajohtaja
014 659 736, 040 582 5066
hannele.alanara@muurame.fi
Liikkuva Muurame