Liikunta-avustukset ja stipendit

Liikunta-avustuksilla luodaan edellytyksiä liikunta- ja urheilutoiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan. Liikunta-avustusten jakoperiaatteissa otetaan huomioon Muuramen kunnan yleiset avustusperiaatteet (Kh 20.11.2017).

Yleisavustus

Yleisavustusta myönnetään muuramelaisille rekisteröidyille liikuntaseuroille, jotka kuuluvat jäsenenä valtakunnalliseen liikuntajärjestöön tai lajiliittoon ja seuran sääntöjenmukainen toiminta on pääasiassa liikuntaa. Liikunta-avustusten periaatteet.

Yleisavustukset haetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Hakemukset laaditaan liikuntapalveluiden hakemuslomakkeelle ja toimitetaan liikuntajohtajalle, os. Liikuntapalvelut, PL 1, 40951 Muurame.

Kohdeavustus

Kohdeavustusta voidaan myöntää myös asukasyhdistyksille, järjestöille ja vapaille ryhmille liikuntapalveluiden periaatteiden mukaiseen liikuntatoiminnan tukemiseen kunnan strategian mukaisesti. Liikunta-avustusten periaatteet.

Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden. Hakemukset laaditaan liikuntapalveluiden hakemuslomakkeelle ja toimitetaan liikuntajohtajalle, os. Liikuntapalvelut, PL 1, 40951 Muurame.

Urheilijastipendit ja tunnustuspalkinnot

Urheilijastipendiä ja tunnustuspalkintoja myönnetään erillisen urheilijastipendisäännön mukaisesti. Anomuksen tekee urheiluseura. Urheilijastipendit ja tunnustuspalkinnot haetaan urheilijastipendisäännön mukaisesti vuosittain 8.1. mennessä. Hakemukset toimitetaan liikuntajohtajalle, os. Liikuntapalvelut, PL 1, 40951 Muurame.

***

Avustukset ovat aina harkinnanvaraisia. Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille. Avustuspäätökset julkaistaan viranhaltijapäätöksenä kunnan verkkosivuilla ja tiedotuslehti Muuramelaisessa.

Hannele Alanärä
Liikuntajohtaja
040 582 5066
hannele.alanara@muurame.fi
Liikkuva Muurame