Luonnos jätetaksaksi 1.1.2019 alkaen

09.10.2018 05:00

Kategoria: Kuulutukset

Jyväskylän seudun jätelautakunnan valmistelussa on jätetaksa, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019. Jätetaksaluonnos sisältää kiinteistöittäisen jätehuollon maksut Jyväskylän kaupungissa sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kunnissa sekä Mustankorkea Oy:n lajittelupihan ja jätekeskuksen vastaanottohinnat.

Jätetaksassa määrätään julkisoikeudellisten jätemaksujen perusteet kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluville jätteille, kuten asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyviin jätteisiin (pois lukien sako- ja umpikaivolietteet) sekä kunnan toissijaisella vastuulla (TSV) oleviin yritysjätteisiin, mikäli yksityistä palveluntarjontaa ei ole kohtuudella saatavilla ja ne sopivat kunnan jätehuoltojärjestelmään.

Taksaluonnos yleisesti nähtävillä 9.10.–8.11.2018 osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja jätelautakunnan internetsivuilla http://jyvaskylanseutu.fi/jate/kuulutukset

Kuntalaisilla ja niillä, joiden oloihin asialla on huomattava vaikutus, on mahdollisuus esittää asiaa koskien mielipiteitä kirjallisesti 8.11.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@jyvaskyla.fi tai Jyväskylän kaupunki, Kirjaamo, PL 193, 40101 Jyväskylä.

Lisätietoa: Kari Ström puh, 014 266 5139

Jyväskylän seudun jätelautakunta