Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi

04.12.2018 11:10

Kategoria: Kuulutukset

D/3285/02.05.00.02/2018

Jyväskylän seudun jätelautakunta valmistelee 1.2.2019 voimaan tulevaa kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaa, jota sovelletaan Jyväskylässä ja Muuramessa. Kunnalla on toissijainen velvollisuus järjestää muun kuin jätelain 32 §:ssä tarkoitetun jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään.

Yrityksille ja yhteisöille sekä niille, joihin asialla voi olla vaikutus, varataan mahdollisuus esittää asiassa mielipiteensä. TSV-jätetaksaluonnos on nähtävillä 4.12.2018–3.1.2019 Jyväskylän ja Muuramen virallisilla ilmoitustauluilla ja Jyväskylän seudun jätelautakunnan internetsivuilla osoitteessa jyvaskylanseutu.fi/jate/kuulutukset.

Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti 3.1.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@jyvaskyla.fi tai Jyväskylän kaupunki, Kirjaamo, PL 193, 40101 Jyväskylä.

Lisätietoja antaa jätehuoltosuunnittelijat Johanna Ahonen, p. 014 266 8793 tai Sirpa Kovanen, p. 014 266 5153 tai jatelautakunta@jkl.fi.

Jyväskylän seudun jätelautakunta

Liite; Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi