Maa-aineslain mukainen lupahakemus

08.04.2021 00:01

Kategoria: Kuulutukset

Sora-Manninen Oy, Sahinjoentie 140, 41660 Toivakka hakee maa-aineslain mukaista lupaa soran ja hiekan ottamiseen Muuramen Syrjälään, Koivuahontielle (tila Mäkipelto, RN:o 500-401-7-140). Kyseessä on toiminnassa oleva ottoalue.

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, varataan tilaisuus tehdä kirjallisesti muistutuksia hakemuksen johdosta 16.5.2021 mennessä elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle (info@muurame.fi tai PL 1, Virastotie 8, 40951 Muurame).

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävillä 30 päivän ajan tietoverkossa, www.muurame.fi/kuulutukset ja kunnanvirastolla (Virastotie 8, 40950 Muurame), kirjaston aulassa. Kuulutus on julkaistu 8.4.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Lisätietoja ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 0400 515 630.

Muurame 8.4.2021

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

Lupahakemus (pdf)