Maa-aineslain mukainen lupapäätös

09.09.2021 00:01

Kategoria: Kuulutukset

Saaja: Sora-Manninen Oy, Sahinjoentie 140, 41660 Toivakka

Toiminta: maa-aineslupa soran ja hiekan ottaminen

Toimipaikka: Muuramen, Isolahti, Koivuahontie, tila Mäkipelto, RN:o 500-401-7-140

Antopäivä: 9.9.2021. Valitusaika päättyy 9.10.2021.

Nähtävillä: Muuramen kunnan ilmoitustaululla ja www-sivuilla www.muurame.fi/kuulutukset 

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 0400 515 630

Päiväys: 9.9.2021

 

Muuramen kunta

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta