Maankäyttö- ja rakennuslain 126§:n mukainen toimenpidelupahakemus

24.11.2021 09:40

Kategoria: Kuulutukset

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Elisa Oyj on jättänyt vireille maankäyttö- ja rakennuslain 126§:n mukaisen toimenpidelupahakemuksen.

 

Hakemus koskee vanhan maston korvaamista uudella 54 metrisellä mastolla kiinteistöllä 500-402-4-118, osoitteessa Muuramentie 54, 40950 Muurame.

Asianosaisille varataan mahdollisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen 10.12.2021 klo 15:00 asti. Asiakirjat ovat nähtävillä Muuramen rakennusvalvonnassa.

 

Muistutukset toimitettava kirjallisesti ennen kuulutusajan päättymistä osoitteeseen Muuramen kunta, rakennusvalvonta, PL 1, 40951 Muurame tai juho-matti.peltokangas@muurame.fi. Asia voidaan kuitenkin ratkaista, vaikka huomautusta ei annettaisi.

 

 Lisätietoja: Lupainsinööri Juho-Matti Peltokangas puh. 050 478 0357

 

 Muuramessa 25.11.2021

 Juho-Matti Peltokangas

 Lupainsinööri

 

Liitteet