Maantien 6090 (Kinkovuorentie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Vuorenlahdentie- Ankkuritie, Muurame ja Jyväskylä, Tiesuunnitelma

01.07.2020 00:01

Kategoria: Kuulutukset

ILMOITUS TOIMIVALTAISEN VIRANOMAISEN KUULUTUKSESTA


Maantien 6090 (Kinkovuorentie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Vuorenlahdentie-
Ankkuritie, Muurame ja Jyväskylä, Tiesuunnitelma


Keski-Suomen ELY-keskus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELYkeskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun
lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen,
joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista.
ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta
kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla ilmoituksen
Keskisuomalaisessa.


Kuulutus julkaistaan 1.7.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus ja suunnitelmat nähtävillä myös paperiversiona Muuramen kunnan infon aulassa kirjaston/lehtisalin aukioloaikoina.
Kuulutus on nähtävillä 1.7.2020 – 31.7.2020 välisen ajan.


Lisätietoja antaa Keski-Suomen ELY-keskuksesta Jarmo Toikka, puh.
0295 024 600, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.