Mittauspalvelut

Mittauspalvelut tuottaa kartta- ja paikkatietoaineistoa kuntastrategian mukaiseen suunnitteluun ja rakentamiseen sekä kunnalle säädettyjen lakisääteisten tehtävien suorittamiseen.

Mittauspalvelut luo edellytykset mm.

  • maankäytön suunnittelulle
  • asemakaavan toteuttamiselle
  • kiinteistönmuodostukselle 
  • rakentamiselle laatimalla tarpeelliset kartat ja merkitsemällä asemakaavan mukaiset tontit sekä rakennusten paikat korkeusasemineen maastoon.

Muuramen koordinaattijärjestelmänä käytetään ETRS GK26-järjestelmää, jonka I-koordinaatista on poistettu kaistan numero 26. Korkeusjärjestelmä on N2000.

Mittauspalvelut pitää yllä myös osoitejärjestelmä- ja opaskartta-aineistoja sekä hoitaa yksityistieasioita Muuramen kunnassa.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman mittaus

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maastoon merkintä tehdään rakennusluvan myöntämisen jälkeen ja asiakkaan varattua aloituskokousajan rakennusvalvonnasta. Rakennusvalvonnan sihteeriltä tilataan myös sijaintikatselmus.
Varsinaisen maastoon merkitsemisen tekevät mittauspalveluiden kartoittajat.
Lisätietoa ajanvarauksesta saa rakennusvalvonnnasta.

Sähköinen suunnittelupaketti rakentajalle suunnittelua varten

Rakennushankkeen suunnittelua varten rakentaja tilaa rakennusvalvonnasta suunnittelupaketin, johon kuuluu pdf-aineistoa mm. ote asemakaavasta ja asemakaavamääräykset, tietoa kunnallistekniikasta (otteet katusuunnitelmasta ja vesihuollosta), alueen rakennustapaohjeet  sekä tonttikartta koordinaattiluetteloineen. Lisäksi pakettiin kuuluu tonttikartta ilman korkeustietoja dwg-formaatissa.

Suunnittelupaketti tilataan rakennusvalvonnan sihteeriltä.

Yksityistieasiat, avustukset yksityisteille

Yksityistielain mukaan kunnalle kuuluvia tehtäviä hoitaa Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnan tiejaos, johon kuuluu kaksi lautakunnan jäsentä ja tiejaoksen sihteeri.  Sihteerinä toimii mittauspäällikkö.

Yksityisteille myönnettävistä avustuksista päättää Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta vuosittain.

Kysy lisää:

Minna Länsisalmi
Tekninen johtaja
014 659 651
minna.lansisalmi@muurame.fi
Vesilaitos ( talousvesi, jätevesi), hulevesi
Soile Hämäläinen
Kartoittaja
014 659 838
soile.hamalainen@muurame.fi
Jorma Lemetyinen
Kartoittaja
014 659 657
jorma.lemetyinen@muurame.fi