Monilukutaito

Monilukutaito on ihmisenä olemisen ja elämisen taitoa yhä kirjavammassa maailmassa. Se on taitoa ymmärtää ja tulla ymmärretyksi.  Se on taitoa suhtautua maailmaan samaan aikaan avoimesti ja terveen kriittisesti.

Jokainen meistä tulkitsee ja tuottaa erilaisia tekstejä päivittäin arjen tilanteissa koulussa, työssä ja harrastuksissa. Toimimme tekstien kanssa monin tavoin; kun luemme ja katsomme uutisia, kuuntelemme äänikirjoja ja podcasteja, kirjoitamme ja äänitämme pikaviestejä. Tekstien lukeminen ja tuottaminen edellyttää monilukutaitoa eli taitoa lukea, ymmärtää ja tulkita sekä kirjoittaa ja tuottaa monimuotoisia tekstejä erilaisissa ympäristöissä ja erilaisin välinein. (Oph, Kansallinen lukutaitostrategia 2030).

Loppuvuodesta 2021 julkaistun Kansallisen lukutaitostrategian 2030 keskiöön on nostettu monilukutaidon vahvistaminen. Monilukutaidon kehittäminen antaa sinulle valmiudet arvioida tietoa, väitteitä ja mielipiteitä, tarvittaessa myös haastaa niitä. Et jää keskustelusta syrjään, et ole helposti höynäytettävissä ja osaat toimia vastuullisesti. Ilman monilukutaitoa ihminen ymmärtää ympäristöään heikosti. Silloin oma ymmärrys ja ajattelu voi korvautua uskomuksilla ja maailmankuva saattaa jäädä kapeaksi. (Monilukutaitoa Opitaan Ilolla (MOI) -kehittämisohjelma, http://www.monilukutaito.com/).

 Monilukutaito (Lähde: Oph, Kansallinen lukutaitostrategia 2030)

Monilukutaito (Lähde: Oph, Kansallinen lukutaitostrategia 2030)

Lyhyesti sanottuna monilukutaito merkitsee mahdollisuutta täysivaltaiseen osallisuuteen ja vastuulliseen osallistumiseen. Monilukutaito on meidän jokaisen oikeus.

Muuramen kirjasto on saanut Aluehallintovirastolta rahoituksen Kansalliseen lukutaitostrategiaan pohjautuvalle Tietotaitoa arkeen – monilukutaitoa kaikelle kansalle -hankkeelle. Hankeen puitteissa toteutetaan lukupiiri/keskustelutilaisuus +asiantuntijavierailu -kokonaisuuksia monilukutaidon eri osa-alueista. Hankkeeseen liittyviä kaikille asiasta kiinnostuneille tarkoitettuja tilaisuuksia ja yleisöluentoja tullaan järjestämään kaikkiaan 6 kappaletta vuoden 2023 loppuun mennessä. Ensimmäiset hankkeen luennot järjestetään tänä syksynä. Aiheeksi valikoituivat tässä maailmanajassa erittäin ajankohtaiset kokonaisuudet: kuvanlukutaito ja kriittinen lukutaito.

Kuvanlukutaidosta tulee luennoimaan muuramelainen valokuvaaja Hanna-Kaisa Hämäläinen, joka voitti vuoden 2021 parhaan lehtikuvan palkinnon, sekä valittiin vuoden kuvajournalistiksi. Kuvanlukutaidon avoin yleisöluento järjestetään 12.10. klo 18.

Kriittisestä lukutaidosta tulee luennoimaan CRITICAL-hankkeen (STN) www.educritical.fi  vuorovaikutusvastaava ja Jyväskylän yliopistossa väitöskirjaa lasten ja nuorten kriittisestä lukutaidosta valmisteleva tutkija Elina Hämäläinen. Kaikille avoin luento kriittisestä lukutaidosta 16.11. klo 18.

Molemmat yleisöluennot pidetään valtuustosalissa (Virastotie 8).

Luentojen lisäksi hankkeeseen liittyy myös kaksi kaikille avointa kirjoittamisen lyhytkurssia. Ensimmäinen neljän kokoontumiskerran kurssi järjestetään marraskuussa, ja toinen vastaava lyhytkurssi on tarkoitus toteuttaa maaliskuussa 2023. Kirjoittajapiirit kokoontuvat kirjaston tiloissa (os. Virastotie 8), syksyn aloitus ma 7.11. klo 17.30.

Kuvanlukutaito

Kuvanlukutaito on osa medialukutaitoa. Se tarkoittaa mm. sitä, että ymmärrämme millä keinoilla kuva voi meihin vaikuttaa ja miten se voi ohjata havaintojamme. Se on myös kykyä nähdä kuvien pintaa syvemmälle kuvan kulttuurisidonnaisiin merkityksiin.

Kaikki kuvat ovat visuaalisia, mutta kaikki visuaalinen ei ole kuvallista. Visuaalisuus sisältää paljon muutakin kuin kuvat; siihen sisältyy kaikki nähtävissä oleva ympäristössämme. (http://vintti.yle.fi/yle.fi/mediakompassi/mediakompassi/)

​Visuaalinen lukutaito viittaa joukkoon visuaalisia kykyjä, joita ihminen voi kehittää näkemällä ja muiden aistien antaman kokemuksen varassa. Kehittyessään nuo kyvyt mahdollistavat visuaalisesti lukutaitoisen ihmisen tulkita ja erotella ympäristönsä näkyvää toimintaa, esineitä, luonnon tai ihmisen muovaamia symboleita. Näiden kykyjen luova käyttö on avain kommunikaatioon toisten kanssa, ja niiden avulla ihminen voi tulkita visuaalisen kommunikaation mestariteoksia. (Puustinen & Seppänen, Luottamuksen kuva 2010.)

Kriittinen lukutaito

Kriittinen lukutaito tarkoittaa kykyä arvioida, tulkita ja analysoida tietoa. Lisäksi se on taitoa tunnistaa, miten teksteillä ja diagrammeilla voidaan vaikuttaa ja jopa johtaa harhaan. Taidosta on tullut entistä tärkeämpi, kun virheellisen tiedon leviämisestä on tullut yksi nyky-yhteiskunnan suurimmista ongelmista. Mikäli tekemämme päätökset pohjautuvat väärään tai virheelliseen tietoon, sillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia esimerkiksi terveyteen ja talouteen.

Kirjoitetun kielen avulla ajatuksemme leviävät tehokkaasti, erityisesti internetin aikakaudella. Lukemisessa, kuten kaikessa ihmisten välisessä kommunikaatiossa tarvitaan kuitenkin kriittistä arviointikykyä, koska kaikki saamamme tieto ei ole totuuden tai etujemme mukaista.

(Minna Torppa, Apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto, CRITICAL hankkeen varajohtaja)

Kriittinen lukutaito

Materiaalia

Kirjallisuutta kuvanlukutaidosta

Kirjallisuutta kriittisestä lukutaidosta

Kuvan lukemisen menetelmiä

kuvanlukutaito.weebly.com

Tuhat sanaa - oppimateriaali

Kriittinen lukutaito on kansalaistaito

CRITICAL-hanke

Mediakompassi