Muut palvelut ja toiminta arjen tukena

Perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvola

Ajanvaraus ja neuvonta puhelimitse ma–pe klo 12–13 oman alueen terveydenhoitajan numerosta.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluu lasten varhaiskasvatus, esiopetus, lastenhoidon tuet ja kerhotoiminta.

Varhaiskasvatuksen toimisto:

Sanna Satosaari

varhaiskasvatusjohtaja 
Virastotie 8 (PL 1), 40950 Muurame
p. 040 547 9905
anna-maria.pursiainen@muurame.fi

Jaana Lahtonen
varhaiskasvatuspalveluiden sihteeri 
Virastotie 8 (PL 1) 40950 Muurame
p.050 384 7630
jaana.lahtonen@muurame.fi

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltoon sisältyvät opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslain mukainen kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen.

Psykologit ja koulukuraattorit, Nisulantie 5 (uimahalli 2.krs.)
Puhelinaika kuraattoreilla ja lastenpsykologilla ti klo 12–13 

 Lisäteitoa: Oppilashuolto Muurame sivuilta

Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu

Lapsiperheiden sosiaalityön perusajatuksena on tukea lapsiperheiden arjen sujumista sekä yhdessä perheen kanssa ratkoa aikuisten ja lasten elämään liittyviä ongelmatilanteita esimerkiksi sosiaalityön, perhetyön ja kotipalvelun tuella.

Puhelinaika sosiaalityöntekijälle ma, ke, pe klo 12–13.

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen.                                     

Katriina Kokko
sosiaalityöntekijä
p. 040 748 1658  

Soittoaika ma, ke, pe klo 12–13. 

Lastenvalvoja

Muuramen lastenvalvojapalvelut tarjotaan 3.5.2021 lähtien Jyväskylän kaupungin tuottamasta alueellisesta yksiköstä.

Lastenvalvoja auttaa isyyden vahvistamiseen, lapsen huoltoon ja tapaamiseen sekä elatustukeen ja -apuun liittyvissä asioissa.

Perheneuvola

Perheneuvolan tehtävä on tukea lapsiperheitä erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa. Lasten asioissa palvelut on tarkoitettu pääosin alle 13-vuotiaille lapsille.

Perheneuvolassa työskentelee psykologeja, sosiaalityöntekijöitä ja lastenpsykiatri, jotka tapaavat perheen yleensä työparina.

Ajanvaraus, ohjaus ja neuvonta
Väinönkatu 6, 3. kerros, Jyväskylä
p. 014 266 3590

maanantaisin klo 9.00 -12.00

tiistaisin klo 9.00 - 12.00 
  
Ohjausta ja neuvontaa annetaan päivystysaikoina puhelimitse tai henkilökohtaisilla käynneillä. Muuten perheneuvolassa asioidaan ajanvarauksella. Päivystyspuhelussa voit jättää ilmoittautumisesi ja vastaanottoaika ilmoitetaan sinulle myöhemmin. Jonotusajat vaihtelevat muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Kiireellisissä asioissa pyrimme antamaan vastaanottoajan mahdollisimman pian.

Asioista voi keskustella myös nimettömänä. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

Perheasiainneuvottelukeskus

Perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä.

Ajanvaraus:
tiistai, keskiviikko, perjantai klo 12–14.30, p. 044 774 7052

Nuorisokeskus

Nuorisokeskuksessa (Virastotie 2, käynti lastauslaituri) työskentelee Muuramen kunnan nuoriso-ohjaajien lisäksi kunnan etsivät nuorisotyöntekijät ja Nuorten Yrittäjyystalo Innolan valmentajat. Kunnan Nuorisopalvelut järjestää nuorille ohjattua toimintaa. Yhteistyötä tehdään Nuorten Yrittäjyystalo Innolan ja Muuramen seurakunnan kanssa.

Ota yhteyttä:

Jari Solismaa
vastaava nuoriso-ohjaaja
p. 050 357 9637 
jari.solismaa@muurame.fi

Tanja Hanhinen
nuoriso-ohjaaja
p. 040 506 2876
tanja.hanhinen@muurame.fi

Puheterapia

Puheterapiaan tullaan neuvolan, lääkärin tai päivähoidon lähetteellä. 

Lasten toimintaterapia

Toimintaterapiassa tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä. Lasten toimintaterapia painottuu arviointiin ja yksilötoimintaterapiaan sekä perheen ja muun lähiympäristön ohjaukseen. Toimintaterapia-arvioinnissa kartoitetaan lapsen valmiuksia kehityksen eri osa-alueilla, kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja voimavaroja. Lapsen ympäristön aikuisilta saatu tieto täydentää arviointia.

Aloite toimintaterapeutin arviointiin tulee tavallisimmin neuvolasta, varhaiskasvatuksesta, koulusta tai muilta erityistyöntekijöiltä. Vanhemmat voivat myös itse ottaa yhteyttä toimintaterapeuttiin. Puhelinaika maanantaisin klo 12–13, p. 014 659 350.

Aikuisten psykologipalvelut

Terveyskeskuspsykologi tarjoaa 18 vuotta täyttäneille muuramelaisille aikuisille arviointia, ohjausta ja tukea henkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Syitä hakeutua vastaanotolle voivat olla mm. elämäntilannekriisit, muu psyykkinen kuormittuneisuus tai omaan jaksamiseen liittyvät kysymykset. On suositeltavaa että sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen on arvioinut tuen tarvetta ennen yhteydenottoa.

Maija Immonen
terveyskeskuspsykologi
Puhelinaika ma klo 12–13
p.050 477 7897
(Virastotie 1)

Palvelut kehitysvammaisille

Marjut Tapiola-Harju
vammaispalvelun ohjaaja
p. 040 564 8900

Terveyskeskus

Muuramen terveyskeskus, Virastotie 10, 40950 Muurame

Päivystys Muuramen terveyskeskuksessa ma–pe klo 8–20. 
Ajanvaraus ja päivystys p. 014 2662 791. Muina aikoina päivystys Keski-Suomen Sairaala Novassa, soitto aina ensin päivystyksen puhelinneuvontaan p. 116 117, lisätietoja Sairaala Novan sivuilta.

Muuramen seurakunta

Seurakunnan lapsi- ja perhetyön toiminta on suunnattu alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen sekä hoitajilleen. Lapsityön tärkeimmät toimintamuodot ovat kerhotoiminta, perhepiirit, muskarit ja erilaiset tapahtumat sekä kirkkohetket perheille. Muuramen seurakunta tekee yhteistyötä perhekeskustoimijoiden kanssa, kuten kunnan päivähoidon ja neuvolan kanssa. Seurakunta tarjoaa lapsille ja vanhemmille monipuolista ikäkauden mukaista toimintaa. 

MLL:n Muuramen paikallisyhdistys

MLL:n päätehtävä on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Yhdistyksessä työtä tehdään paikallisesti toteuttamalla erilaista toimintaa muuramelaisille perheille.

MLL:n lastenhoitoapu

MLL:n hoitajavälitys auttaa perhettä löytämään hoitajan. Hoitajan voi saada kotiin kaikkina vuorokauden aikoina. Perhe toimii lastenhoitajan työnantajana.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti

Valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. Liiton Ero lapsiperheessä työ  tarjoaa tukea eroa pohtiville sekä eronneille vanhemmille ja uusperheille sekä yksilötukea että perhetapaamisia. Lisäksi toteuteaan vertaisryhmätoimintaa vanhemmille ja lapsille erotilanteen käsittelyn tueksi ja sovinnollisen yhteistyövanhemmuuden turvaamiseksi.

Vinkkejä vapaa-aikaan

MLL:n perheliikuntavuoro

Liikuntajärjestöt