Muuramen kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

11.12.2020 10:15

Kategoria: Kuulutukset

Muuramen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on päivittänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaisia kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä ja asettanut luonnoksen ympäristönsuojelumääräyksistä nähtäville.  

Määräykset koskevat muun muassa mattojen, autojen ja veneiden pesua, öljysäiliöitä, rakennus- ja purkutöitä, kulkuväylien ja pihojen kunnossapitotöitä, tapahtumien ja töiden melua, sekä haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä. Päivitys ei tuo määräyksiin suuria muutoksia, vaan niihin tehdään tarkennuksia ja ne ajantasaistetaan muuttuneen lainsäädännön mukaisiksi.

Ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta on mahdollista esittää mielipiteitä kirjallisesti. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava nähtävillä oloaikana 1.2.2021 klo 16.00 mennessä osoitteeseen info@muurame.fi tai kari.saari@muurame.fi. Muutokset määräyksiin hyväksyy valtuusto.

Lisätietoja ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä antaa ympäristöpäällikkö Kari Saari, p. 014 659 645, kari.saari@muurame.fi.

Muuramessa 11.12.2020.

Muuramen kunta

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta