Muuramen kunnan yrityspalvelut

Muurame on Suomen yrittäjäystävällisin kunta, jossa yrittämisellä on jo pitkät perinteet ja vankka historia. Olemme tunnettu kunta yrittäjyydestä ja sen monipuolisesta, laajasta ja osaavasta yritysverkostosta. Muuramessa jokaisella yrityksellä on mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja kukoistaa. Olemme kestomenestyjäkunta Suomen Yrittäjät ry:n järjestämässä kuntabarometri -kyselyssä, jossa yrittäjät arvioivat kunnan elinkeinopolitiikan toimivuutta ja tuloksellisuutta. Teemme "Muurame hengessä" tiiviistä yhteistyötä alueen yrittäjien kanssa kehittääkseemme entisestään alueen elinkeinopolitiikkaa ja parantamalla palveluitamme.  

Muuramen kunta sijaitsee yrittämisen kannalta logistisesti loistavalla sijainnilla, aivan Keski-Suomen pääkaupunki Jyväskylän vieressä, 9-tien varressa kauniin Päijänne järven tuntumassa. Muurame on kasvava ja kehittyvä kunta, jossa hyvät kulkuyhteydet takaavat sujuvan työmatka-, ja tavarantoimitusliikenteen Muurameen, maakuntiin ja maailmalle.  


Muuramen kunnan yrityspalvelut tarjoavat palveluita niin käynnissä oleville yrityksille kuin aloitteleville yrittäjillekin. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä oppilaitos- ja järjestökenttä toimijoiden kesken alueen yrittäjyyskasvatuksen eteen. 

Muuramessa yrittäjiä palvellaan "Muurame malliin" yritysten tarpeita ja toiveita kunnellen, sekä heidän tavoitteitaan edistäen. Olemme onnistuneet luomaan yhdessä kuntaamme toimivat edellytykset yritysten kasvua ja kilpailukykyä varten. Kehitämme palveluitamme tarpeen mukaan ja luomme yhdessä entistä toimivampaa elinkeinoalustaa kunnan yritysten menestymiseksi. Muuramen mallin tehokkaalla päätöksenteolla varmistamme myös sen, että jokaisella yrityksellä on mahdollisuuksia kasvulle, kehitykselle ja kansainvälistymiselle. 


Aloittavan yrittäjän palvelut

Tarjoamme yrittäjäksi aikoville kuntalaisille mm:

 • Ohjausta yrityksen perustamiseen liittyen
 • Apua liiketoimintasuunnitelman ja/tai kannattavuuslaskelmien laatimiseen
 • Tukea starttirahahakemuksen valmisteluun
 • Vinkkejä aloittavalle yrittäjälle suunnattujen tukien tai avustusten kartoittamiseen ja niiden hakemiseen 

Aloittavan yrittäjän on myös mahdollista saada kunnalta konsultointiapua eri verkostotoimijoiden yrittäjille suunnatuista tuki- ja neuvontapalveluista. Lisäksi tarjoamme aloittaville, sekä jo jonkin aikaa käynnissä oleville yrittäjille apua ja ohjausta yrityksen eri vaiheissa.  


Käynnissä olevan yrityksen palvelut

Tarjoamme käynnissä oleville yrityksielle mm:

 • Rekrytointipalveluita (osaajien löytäminen ja tukityöllistäminen).
 • Sijoittumispalveluita (yritystontit ja toimitilat).
 • Henkilöstön koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen liittyviä palveluita.
 • Tapahtumia, tilaisuuksia, seminaareja, rahoitusinfoja.
 • Apua ja tukea mm. investointihakemusten kirjoittamiseen.
 • Verkostoja ja yhteystietoja mm. julkishallinnon eri yrityspalveluihin (mm. kehittämispalvelut, kansainvälistyminen)
 • Lisätietoa mm. hallitustyöskentelystä tai omistajanvaihdosasioihin liittyen.
 • Ajankohtaisista asioista tiedottaminen
 • Yritysasiantuntijan yrityskäynnit ja yrittäjä tapaamiset.

Aloittavan yrittäjän ja käynnissä olevan yrityksen palveluista kunnassa vastaa Yritysasiantuntija, johon alkavan yrittäjän tai laajentamista, kehittämistä, sijoittumista tai työllistämistä suunnittelevan yrityksen kannattaa ottaa ensimmäiseksi yhteyttä - siitä pyörät lähtevät pyörimään ja asiat etenemään.

Yrittäjien yhteystietorekisteriOta yhteyttä:

Ari Ranta-aho
Kunnanjohtaja
040 504 7960
ari.ranta-aho@muurame.fi
Kunnanjohto, elinkeinopalvelut, yrittäjyys
Janne Teppo
Yritysasiantuntija
050 304 8425
janne.teppo@muurame.fi
Elinkeinopalvelut, yrittäjyys

Katso myös