Valitse sivu

Muuramentien ja Kinkovuorentien risteysalueen asemakaava

Muuramentien ja Kinkovuorentien risteysalueen asemakaava

Sijainti kartalla

Suunnittelualue sijaitsee Muuramen keskustassa Muuramentien ja Kinkovuorentien risteysalueella. Asemakaavalla mahdollistetaan risteysalueen liikennejärjestelyjen parantaminen.

Kaavoituksen kulku
Vireilletulo 6.4.2022
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 6.4.-19.4.2022.
Asemakaava luonnoksena nähtävillä 11.1.-10.2.2023.
Asemakaava ehdotuksena nähtävillä 22.5.–20.6.2023.

Seuraava työvaihe
Valtuusto hyväksyi asemakaavan 25.9.2023.

Viimeisin kokouspöytäkirja
Kunnanhallitus (4.9.2023 § 244)

Kaava-aineisto
Kaavakartta HYVÄKSYMISVAIHE (30.3.2023)
Kaavaselostus HYVÄKSYMISVAIHE (30.3.2023, 4.8.2023)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS (11.10.2022)
Vastineraportti luonnosvaihe (30.3.2023)
Seurantalomake

Kaavan tavoitteet
Muuramentien ja Kinkovuorentien risteysalueelle on tarkoitus laatia katusuunnitelma, jonka parantaa Kinkovuorentien liittymistä Muuramentielle ja parantaa risteysalueen liikenneturvallisuutta. Alustavasti risteysalueelle on suunniteltu kiertoliittymää, jonka suunnittelu ja rakentaminen vaatii asemakaavan.