Myönnetyt rakennusluvat 5.2.2019

07.02.2019 08:00

Kategoria: Rakennusluvat

Rakennusvalvonnassa viranhaltijoiden käsittelemät päätökset lupa-asioista

KÄSITELLYT LUVAT

Maisematyölupa 2019-3 

05.02.2019 

500-402-1-535 Saarikonlenkki  

Puiden kaataminen Saarikonlenkin keskeltä (Valtaosa kuusista poistetaan)

 
Muutoksenhakuohjeet löytyvät rakennusvalvonnan sivulta

http://www.muurame.fi/rakennus/luvat/muutoksenhakuajat