Nähtäville 10.-24.2019: MRL (132/1999) 161 §:n mukaisesta vesi- ja viemärijohdon sijoittamisesta Niittyahossa yhteiselle maa-alueelle 500-402-878-33

10.09.2019 08:45

Kategoria: Kuulutukset

Muuramen kunta asettaa julkisesti nähtäväksi 10.–24.09.2019 väliseksi ajaksi

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 161 §:n mukaisesta vesi- ja viemärijohdon sijoittamisesta Niittyahossa yhteiselle maa-alueelle 500-402-878-33. Yleistiedoksiantoa käytetään, koska kuultavien asianosaisten tarkkaa lukumäärää ei tiedetä (hallintolaki 55 §).

Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamista koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kunnan virastotalon Elinkeinon ja kestävän kasvun osastolle (Virastotie 8) virka-aikana. Aineistoon voi tutustua myös Muuramen kunnan internetsivuilla osoitteessa: http://www.muurame.fi/kuulutukset.

Asiakirjoista voi nähtävillä olon aikana esittää kirjalliseen muistutuksen osoitteella Elinkeinon ja kestävä kasvun lautakunta, PL 1, 40951 Muurame.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Minna Länsisalmi
puh. 014-659 651, minna.lansisalmi@muurame.fi.

Muuramessa 10. syyskuuta 2019

MUURAMEN KUNTA
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

Asemapiirustus (pdf)
Pituusleikkaus (pdf)