Niittyahon asemakaavamuutos ja laajennus ehdotus nähtävillä 28.2.-29.3.2019

28.02.2019 07:27

Kategoria: Kuulutukset

Niittyahon asemakaavamuutos ja laajennus ehdotus on virallisesti nähtävillä kunnanvirastossa 28.2. – 29.3.2019 elinvoiman ja kestävän kasvun osastolla (os. Virastotie 8). Asemakaava koskee kortteleita 301, 310 ja 313 sekä niihin liittyviä katu- ja viheralueita sekä valtatie 9 liikennealuetta. Korttelissa 310 sijaitsee Niittyahon koulu.

Aineistoon voi tutustua myös kaavoituksen sivulla osoitteessa

www.muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat  

Kunnan jäsenillä ja osallisilla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus esittää kirjallinen muistutus ennen nähtävänä olon päättymistä osoitteella Kunnanhallitus, PL 1, 40951 Muurame.

Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Julia Virtanen, puh. 014 659 650, julia.virtanen@muurame.fi.

Muuramessa 28. helmikuuta 2019

MUURAMEN KUNTA
Kunnanhallitus