Valitse sivu

Muuramen kunta ilmoittaa Olympiakylän asemakaavaluonnoksen nähtävillä olosta.


Olympiakylän asemakaava luonnoksena nähtäville. Suunnittelu-alue sijaitsee Kinkomaan taajamassa noin 8 km etäisyydellä Muuramen keskustasta. Suunnittelualueeseen sisältyy 1965 asemakaavoitettu Juurakon asuinalue. Suurimmaksi osaksi alue on asemakaavoitta-matonta. Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuu Ahvenlammen asemakaavoitettu asuntoalue.


Kaava-aineisto on julkisesti nähtävillä Muuramen kirjastossa asiakaspalveluaikoina (os. Virastotie 8) 1.11–1.12.2023 välisenä aikana. Kinkomaan koululla järjestetään kaavasta yleisötilaisuus tiistaina 21.11.2023 klo 17.00–18.30.


Kaavahankkeesta voi nähtävillä olon aikana esittää kirjallisen mielipiteen, jotka tulee osoittaa elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnalle osoitteeseen PL 1, 40951 Muurame tai info@muurame.fi

Lisätietoa kaavoista osoitteesta www.muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat sekä kaavoitusarkkitehti, puh. 040 566 3101 tai kehittämisjohtaja, puh. 044 704 6280.


Muuramessa 1. marraskuuta 2023


MUURAMEN KUNTA
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta