Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön säännöllisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotona omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön tuella.

Omaishoidon tuki koostuu hoidettavalle annettavista omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja annettavista vapaista sekä muista palveluista. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen ja harkinnanvarainen etuus. Omaishoidon tuen hoitopalkkio ei ole toimeentuloturvaetuus, vaan se on korvaus omaishoitajan antamasta hoidosta, hoivasta ja valvonnasta. Omaishoidon tukea ei myönnetä, jos hoidettava asuu sosiaali- ja terveydenhuollon julkisessa tai yksityisessä toimintayksikössä. Hoitoa tarvitsevan henkilön kotikunnan tulee olla Muurame.

Tutustu omaishoidon tuen myöntämisperusteisiin.

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisella hakemuksella.

Sirpa Lahtinen
Vanhuspalveluiden koordinaattori
014 659 624, 040 705 0671
sirpa.lahtinen@muurame.fi

Katso myös