Päätös valituksesta ympäristölupa-asiassa, kallion louhinta ja murskaus

02.07.2021 13:38

Kategoria: Kuulutukset


Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2021 nro 21/0103/3, valitus ympäristölupa-asiassa,
Ympäristöluvan myöntäminen kallion louhintaan ja murskaukseen, Muurame.

Päätös valituksesta ympäristölupa-asiassa, kallion louhinta ja murskaus

Päätöksiä koskevat julkiset kuulutukset