Päätös valituksesta ympäristölupa-asiassa, ylijäämämaat

07.07.2021 10:27

Kategoria: Kuulutukset

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 2.7.2021 nro 21/0110/3, valitus ympäristölupa-asiassa.
Ympäristöluvan myöntäminen rakentamisessa syntyvien pilaantumattomien ylijäämämaiden
läjittämiseen, maankaatopaikkatoiminnalle.

Päätös valituksesta ympäristölupa-asiassa, ylijäämämaat