Päihdepalvelut

Päihdehoitaja työskentelee Muuramen terveysasemalla maanantaisin ja torstaisin osana perusterveydenhuollon palveluita.

Päihdehoitajan palvelut

Muuramelaisten päihdehoidon tarpeenarviointi alkaa päihdehoitajan kautta. Hän voi tarvittaessa tehdä lähetteen päihdehuollon erityispalveluihin. Saadaksesi ajan päihdehoitajalle, voit soittaa hänelle arkipäivisin tai käydä ajanvarauksettomalla päihdevastaanotolla. Myös omaisena voit ottaa yhteyttä päihdehoitajaan. Terveysaseman puh. 014 662 762, päihdehoitajan puh. 014 266 9040 ja 050 471 0503.

Ajanvaraukseton päihdevastaanotto

Päihdehoitajan palveluihin kuuluu ajanvaraukseton päihdevastaanotto maanantaisin klo 8 – 10 Terveysasemalla, Virastotie 10, 40950 Muurame.

Muuramelaisena voit käydä veloituksetta yhden kerran ajanvarauksella Sovatek-säätiön Päihdepäivystyksessä. Jatkokäynteihin tarvitset aikuissosiaalityöntekijältä maksusitoumuksen. Päihdepäivystyksessä saat myös anonyymia terveysneuvontaa. Sovatek-säätiön Päihdepäivystys arkisin ma – to klo 8 – 15, pe klo 8 – 13.30. Puh. 014 266 0213, osoite: Keskussairaalantie 20B, 40620 Jyväskylä.

Vieroitushoito

Muuramelaisten alkoholivieroitushoito tehdään ensisijaisesti terveyskeskuksen vuodeosastolla. Vieroitushoitoon hakeudutaan joko päihdehoitajan tai terveysaseman päivystyksen kautta, puh. 014 662 791 ma – pe klo 8 – 20. Huume- ja lääkeriippuvuuksien vieroitushoidot tapahtuvat Sovatek-säätiöllä. Yhteydenotot päihdehoitajaan tai aikuissosiaalityöntekijään.

Aikuissosiaalityöntekijän palvelut

Aikuissosiaalityöntekijä tekee yhteistyötä päihdehoitajan, terveysaseman lääkäreiden sekä erityispalveluiden kanssa. Aikuissosiaalityöntekijä myöntää maksusitoumukset päihdehoidon erityispalveluihin kuten Sovatek-säätiölle avovastaanotoille, ryhmiin ja vieroitushoitoihin sekä myös muiden tahojen päihdekuntoutushoitoihin. Jatkokuntoutuksesta neuvotellaan yhdessä asiakkaan, päihdehoitajan ja aikuissosiaalityöntekijän kanssa.

Yhteistyössä asiakkaan ja muiden toimijoiden kanssa aikuissosiaalityöntekijä arvioi myös asiakkaan muuta palvelujen tarvetta. Aikuissosiaalityöntekijä järjestää mielenterveys- ja päihdeasiakkaille kotiin annettavia palveluita, sosiaalihuoltolain mukaista työ- ja päivätoimintaa sekä myöntää maksusitoumukset palveluasumiseen.

Aikuissosiaalityöntekijä työskentelee Muuramen Virastotalolla Sosiaali- ja perhekeskuksessa, osoite: Virastotie 8, 40950 Muurame.

Puh: 040 748 1658, puhelinaika ma, ke, pe klo 12 – 13.

Päihdehoitaja Jaana Huovinen-Pirtinsola Muuramen terveysasemalla (ma ja to),
puh. arkipäivisin 014 266 9040 ja 050 471 0503, jaana.huovinen-pirtinsola@jyvaskyla.fi

Aikuissosiaalityöntekijä Katriina Hautala Virastotalolla, puh. 040 748 1658, puhelinaika ma, ke, pe klo 12 – 13.

Visiitti Terveysneuvontapalvelut
Terveysneuvontapalvelu on tarkoitettu suonensisäisiä huumeita käyttäville sekä seksityötä tekeville. Voit vaihtaa maksuttomasti käytetyt neulat ja ruiskut puhtaisiin, aloittaa Twinrix-rokotesarjan tai saada ohjausta hoitopaikkoihin liittyvissä asioissa. AutoVisiitissä asioiminen tapahtuu nimettömänä, joten nimimerkki ja syntymävuosi riittää asiointiin. AutoVisiitti on Muuramen keskustassa torstaisin klo 14 – 15 välisenä aikana. Voit soittaa ja tiedustella tarkemmin auton sijainnista puh. 040 830 8661. Visiitin ajankohtaiset asiat Facebookissa: VISIITTI liikkuvaterveysneuvontapalvelu Jyväskylä.

Nuorten päihde- ja huumetyö

Katso myös