Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi

Palveluohjaus

Palveluohjauksen tavoitteena on asiakkaan hyvän ja toimivan arjen vahvistaminen.

Palveluohjauksessa keskeistä on asiakkaan kohtaaminen, luottamuksellisen suhteen luominen ja asiakkaan itsenäisen elämän kokonaisvaltainen tukeminen.

Palveluohjaaja kokoaa keskitetysti yhteen tiedot asiakkaalle kuuluvista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja muusta sosiaaliturvasta sekä neuvoo ja ohjaa asiakasta palvelujen käytössä.

Palveluohjaus on työskentelyä, jossa palveluohjaaja

• kartoittaa asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti
• ottaa vastuun asiakkaan palvelukokonaisuudesta
• huolehtii asiakkaan kanssa hänen tarvitsemiensa palvelujen suunnittelusta, hankkimisesta ja yhteensovittamisesta
• valvoo, että asiakkaan asiat etenevät suunnitelman mukaisesti

Palveluohjaaja kertoo tarjolla olevista vaihtoehdoista sekä ohjaa ja auttaa asiakasta ottamaan yhteyttä oikeaan tahoon. Palveluohjaus- ja arviointi on maksutonta.

Ikäihmisten palveluohjaaja, p. 040 526 6657

Vammaispalvelun ohjaaja, p. 040 564 8900

Omaishoidontukiasiat, p. 040 705 0671

Palvelutarpeen arviointi

​​Palvelutarpeen arvioinnin tavoitteena on parantaa asiakkaan mahdollisuuksia asua omassa kodissaan ja turvata oikea-aikaiset palvelut.

Palvelutarpeen arviointia voi pyytää henkilö itse, omainen, viranomainen tai muu taho. Arviointi toteutetaan kotikäyntinä, alkukartoitus tehdään ensimmäisessä yhteydenotossa puhelinkontaktin aikana.

Palvelutarpeen arviointeja toteuttaa palveluohjaaja.

Ikäihmisten palveluohjaaja, p. 040 526 6657

Vammaispalvelun ohjaaja, p. 040 564 8900

Omaishoidontukiasiat, p. 040 705 0671

Voit käydä tekemässä Omaolo-palvelussa palveluarvion, millaista tukea tai palvelua sinun tai läheisesi elämäntilanteeseen on tarjolla.

Vanhus- ja vammaispalvelut
Muuramen terveyskeskus,
Virastotie 10,
40950 Muurame

Vanhus- ja vammaispalveluiden keskitetty neuvonta- ja palveluohjausnumero on 040 7152 991. Numerosta vastataan ma-pe klo 9.00-11.00.

Numerossa annetaan yleistä neuvontaa, tukea ja ohjausta sekä ajantasaista tietoa vanhus- ja vammaispalveluista. Voit olla yhteydessä neuvontapuhelimeen, mikäli sinulla on huolta omasta tai läheisesi hyvinvoinnista tai arjessa selviytymisestä tai tarvitset neuvoja tukien ja etuuksien hakemisessa.