Valitse sivu

Lastensuojelun sosiaalityö

Lastensuojelutyö on tavoitteellista lapsen ja perheen auttamista sekä tukemista. Muuramen sosiaalitoimistossa tehdään sekä avohuollon, sijaishuollon että jälkihuollon lastensuojelutyötä.

Lapsen lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun palvelutarpeen arviossa todetaan tarve lastensuojelulle ja lastensuojelun tukitoimille tai niitä ryhdytään toteuttamaan kiireellisesti.

Lapsen etu on keskeinen lastensuojelun työskentelyä ohjaava periaate.

Ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista on tämän vanhemmilla tai muilla huoltajilla. Jokaisella lastensuojelun asiakkaana olevalla lapsella on hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä, joka tukee vanhempia heidän kasvatus- ja huolenpitotehtävässään sekä toimii lapsen terveyden ja kehityksen turvaamiseksi.

Lastensuojelu toimii yhteistyössä muiden palveluiden, kuten esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulun, oppilashuollon, nuorisopalveluiden, terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja järjestöjen tuottamien palveluiden kanssa. 

Toiminta perustuu ensisijaisesti lastensuojelulakiin. Lastensuojelua ohjaa myös Muuramen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, joka sisältää lastensuojelulain mukaisen suunnitelman lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kirjallisesti lomakkeella, puhelimitse tai käymällä virastossa. 

Lastensuojeluilmoitus -lomake