Muuramen perhekeskus – kohtaamisia arjessa

Perhekeskuksella tarkoitetaan ensisijaisesti toimintamallia, joka tiivistää entisestään lapsiperhetoimijoiden yhteistyötä ja perheet tulevat tietoisemmiksi saavutettavissa olevista palveluista ja toiminnasta. Perhekeskustoimintaa toteutetaan sekä Muuramen perhekeskuksessa, kohtaamispaikassa Virastotie 5:ssä että verkostomaisesti eri lapsiperhetoimijoiden yhteistyöllä.

Toimintaa viedään eteenpäin yhteistyössä kunnan, järjestöjen, yritysten ja seurakunnan kanssa. Perheet huomioidaan toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Perheille on tarjottu mahdollisuus vaikuttaa toiminnan suunnitteluun erillisen perhekeskuskyselyn kautta.

Muuramen perhekeskus toimii kohtaamispaikkana, joka on matalan kynnyksen perhekeskustoimintaa ja näin ollen merkittävä osa kunnan palvelurakennetta. Perhekeskuksen tavoitteena on tarjota erilaisia lapsiperheiden tapahtumia, luentoja, ohjattua ryhmätoimintaa, yksiköllistä vertaistukea ja osallistujien keskinäistä toimintaa. Perheiden omaehtoista toimintaa tuetaan.

Perhekeskustoiminnalla pyritään ennalta vahvistavaan perheiden kohtaamiseen siellä, missä perheet luontaisesti ovat, omissa kasvuympäristöissään, mahdollistaen näin puitteet yhteisölliseen toimintaan, arjen hyvinvoinnin tukemiseksi. Perheitä tullaan kohtaamaan myös eri asuinalueilla. Toiminnalla pyritään ennen kaikkea lähipalveluperiaatteeseen. Perheneuvolan ja psykiatrian palveluita pyritään jalkauttamaan perhekeskukseen, lähemmäksi muuramelaisia perheitä.

Perhekeskuksen tiloista löytyy perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun työtilat. Tiloissa on myös perhehuone, jota voi käyttää sekä asiakastapaamisiin että työntekijöiden verkostotapaamisiin.

Toimivan yhteistyön ja tiedoksi saattamisen edellytyksenä on palveluohjaus, näin ollen perheiden avunsaanti paranee.


SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA PERHEKESKUKSESSA SYKSYLLÄ 2020:

Maanantaisin: Avoin päiväkoti klo 9-12.30 ( Muuramen avoin varhaiskasvatus)

                      Erityislapsiperheiden vertaisilta joka kuun 1. maanantai klo 18-19.30 

                      (Vanhus - ja vammaisneuvosto)

Tiistaisin: Muskari klo 14.45-19 (Muuramen kulttuuripalvelut, ryhmiin ilmoittautuminen päättynyt)

Keskiviikkoisin: parilliset viikot, Iltaperhekahvila klo 17.30-19 ( MLL Muuramen paikallisyhdistys)

Torstaisin: Avoin päiväkoti klo 9-12.30 (Muuramen avoin varhaiskasvatus)

                Vanhemmuuden työnohjaus klo 9-10, parittomat viikot, pienryhmä, ilmoittautuminen päättynyt

                (Jyväskylän perheneuvola)

Perhekeskuksen tilaa käytetään säännöllisen toiminnan lisäksi myös asiakastyössä, koulutuksiin ja luentoihin sekä verkostotapaamisiin. 


Perhekeskuksen organisaatio

Perhekeskuksen kohtaamispaikan sidosryhmät

Perhekeskuksen tehtävät

Olemme osa valtakunnallista perhekeskusverkostoa. Yhteinen logo ohjaa yhteisiä tavoitteita ja yhteisiä arvoja.  Toiminnalla pyritään vastaamaan lapsiperheiden tarpeisiin perhekeskukselle kansallisesti määriteltyjen tehtävien avulla.