Rakennusjärjestys ja maksut

Muuramen rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat rakentamista koskevat tarpeelliset määräykset. Niillä pyritään suunnitelmalliseen ja sopivaan rakentamiseen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamiseen, hyvän elinympäristön toteuttamiseen sekä mahdollisuuksien mukaan olevan rakennuskannan ja elinympäristön säilyttämiseen.

Määräyksillä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on luoda turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja sosiaalisesti toimiva elin- ja toimintaympäristö ohjaamalla alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista, jossa otetaan huomioon myös lasten ja ikäihmisten sekä erityisryhmien tarpeet. Tavoitteena on myös yhtenäistää rakentamisen ohjausta lähikuntien kanssa.

Rakennusjärjestys 30.4.2022 asti

Rakennusjärjestys 1.5.2022 alkaen

Rakennusvalvontataksa

Muuramen kunta perii asiakirjoista, tulosteista, lunastuksista (myös sähköisistä jos tiedot ensin skannataan ja sitten lähetetään) kunnanhallituksen 4.9.2006 § 204 hyväksymän hinnaston mukaiset maksut.

Kysy lisää:

Jukka Kalliola
Rakennustarkastaja
0400 543 671
jukka.kalliola@muurame.fi
Juho-Matti Peltokangas
Lupainsinööri
050 478 0357
juho-matti.peltokangas@muurame.fi
Ulla Tammivuori
Lupavalmistelija
050 505 4203
ulla.tammivuori@muurame.fi