Rakennusvalvontataksa 1.6.2021 alkaen

29.04.2021 08:35

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus rakennusvalvontataksan hyväksymisestä

Muuramen kunnan elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta on kokouksessaan 20.04.2021 § 35 hyväksynyt tarkistetun Muuramen kunnan rakennusvalvontataksan, joka tulee voimaan 1.6.2021.

Tämä kuulutus, taksan hyväksymispäätös ja taksa ovat nähtävillä Muuramen kunnan internetsivuston ilmoitustaululla sekä Muuramen kunnan virastotalon aulassa maanantaista perjantaihin klo 9-15 29.04. – 31.05.2021 välisen ajan.

Muutoksenhaun jälkeen taksa löytyy Muuramen kunnan rakennusvalvonnan sivuilta.

Muuramen rakennusvalvonnan taksa

Muuramessa 23.04.2021

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta