Sillanniityn asemakaavan voimaantulo

26.09.2019 09:00

Kategoria: Kuulutukset

Muuramen valtuusto on 12.11.2018 § 55 hyväksynyt Sillanniityn asemakaavan.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on tutkinut asemakaavan valituksen kohteena olevat osat, eli korttelit 1401 ja 1402 sekä niihin liittyvät tie-, katu- ja virkistysalueet ja hylännyt sen. Päätöksestä ei ole valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Näin ollen Sillanniityn asemakaava tulee voimaan 26.9.2019 kokonaisuudessaan.

 

Muuramessa 26.9.2019 

Kunnanhallitus